Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u

Alexa Lutz
Tornquiststraat 1
20259Hamburg
Telefoonnummer 040 18127314

E-mail: info@hoffenstraeger-hamburg.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website ook elektronisch invullen en opsturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan door ons aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; deze terugbetaling wordt in geen geval bij u in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk terugsturen of aan ons overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U dient zelf de directe kosten van het terugzenden van de goederen te dragen.

winkelwagen

Keine weiteren Produkte zum Kauf verfügbar